Weekly wednesday may 2012

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
 
(7 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
|Logo=Superhero meeting.jpg
 
|Logo=Superhero meeting.jpg
 
|Presenters=User:Ivom,
 
|Presenters=User:Ivom,
|Attendees=Tom,Yvanj, Kefcom,  
+
|Attendees=Tom, , Kefcom,
 
}}
 
}}
 
{{AgendaPoints
 
{{AgendaPoints
|points=* Boekhoudstaregie: Voorstel om de verantwoordelijkheid voor de boeken laten rouleren per kwartaal (5-6 personen in de ring).
+
|points=* Boekhouding
* wat is er deze maand weer ten goede aan de infrastructuur veranderd? HW en SW een update
+
** Huidige problemen
* Lets activering (2-3 personen in de ring voor opvolging) maar, we zijn vertrokken!
+
*** ontransparant: niemand weet er eigenlijk iets van
* openen en sluiten: optimaliseren wie een code heeft
+
*** we hebben niet echt een zicht op onze rekening
* voorstel om meer met een werkgroepenstructuur en duidelijke verantwoordelijke aanspreekpersonen rond themas te werken:
+
*** lagg: voor er facturen worden terugbetaald
** contact met jeugdhuis en de buurt
+
*** single points of failure: sommige essentiele zaken zijn enkel geweten door één enkele persoon. Als deze wegvalt zitten we klem
** financien
+
*** we houden niet bij wat we uit josto naar beneden halen
** infrastructuur
+
**** '''Voorstel1: Apart noteren + aftekenen zodat er nooit discussie tussen Josto & VoidWarranties kan zijn'''
** workshops hosten
+
**** '''Voorstel2: Als we per bak van Josto kopen is er nooit een probleem (het is dan al vooraf betaald)'''
* overenginneering: wat kan en wat kan niet, waar blijf je af en waarvan niet. Een eenduidig beleid rond de basisinfrastructuur opstellen, wat werkt werkende houden en wat stuk is herstellen op de meest eenvoudige manier, afwegingen tussen efficiëntie/performantie/eenvoud.
+
*** We hebben geen zicht op onze stock
  "I know engineers, they like to change things." (McCoy)
+
** '''Voorstel: een werkgroep opzetten voor de boekhouding'''
* sleuteldragers: wie heeft 'n sleutel/code, wie niet.
+
*** Omdat niet iedereen in boekhouding is geïnteresseerd
** dienen sleuteldragers frequent in de space te zijn/niet?
+
** '''Voorstel: tracking verbeteren'''
*** momenteel is voornamelijk Ivo frequent in de space om de deur open te doen/te sluiten, maar we kunnen hem niet blijven constant lastig vallen. Redundantie zou hier niet mis zijn ;-).
+
*** Wanneer we drank halen wordt dit appart geregistreerd
** welke criteria zijn er voorzien om een sleutel te krijgen?
+
*** Alles altijd tikken
* en natuurlijk ook nog ...
+
**** Niet alle dranken staan in het cashregister
 +
**** Cashregister werkt soms niet
 +
***** Hoe voorkomen we downtime
 +
***** procedure afspreken voor als het down is
 +
*** '''Voorstel: alle drank dient onmiddelijk betaald te worden (=> niet poefen)'''
 +
**** '''Niet betalen = diefstal !!'''
 +
**** Geen geld = Geen drank (leen maar persoonlijk bij iemand anders, maar niet bij de space)
 +
*** '''Voorstel: Kas regelmatig tellen (=> hoe vaak? Door wie? Werkgroep?)'''
 +
**** Kas samen met stock tellen, anders geen zicht op niet betaalde drank / diefstal (drank of geld)
 +
** '''Voorstel: verantwoordelijkheid voor de boeken laten rouleren per kwartaal'''
 +
*** In het begin zou de werkgroep dit samen uitzoeken hoe het gedaan moet worden, en na verloop van tijd doorgeven
 +
*** => Puntje voor de volgende vergadering
 +
* infrastructuur
 +
** Network
 +
*** Briefing (Yvan / Job)
 +
*** Huidige problemen
 +
**** Een deel van het netwerk (het wired) zit achter ons NAT, een ander deel (wireless) niet
 +
**** Interne DNS is down
 +
**** Algemene onbetrouwbaarheid door de constante verandering  
 +
**** IPv6 is down
 +
**** VPN is down
 +
*** Wat is het doel, hoe willen we het uiteindelijk hebben?
 +
*** '''Is er hiervoor een werkgroep nodig?'''
 +
** Barputer: korte briefing (Q)
 +
** beleid rond de basisinfrastructuur
 +
***''' Voorstel: een policy die bepaalt wie waar aan mag zitten?'''
 +
*** Wat beschouwen we als basisinfrastructuur?
 +
**** Voorstel: Stroom, kookgerief, licht, netwerktoegang, are we open
 +
* physical acces
 +
**Huidige problemen
 +
*** we vertrouwen hiervoor vooral op Ivo
 +
*** Maar: vier personen hebben de code (Ivo, Koen, Koert, Job)
 +
** '''eventuele herallocatie van deze vier plaatsen'''
 +
*** waar houden we hiervoor rekening mee? (hoe vaak je aanwezig bent)  
 +
*** welke criteria zijn er voorzien om een sleutel te mogen krijgen?
 +
*** Comment by Jeff: in de zomer verhuis ik en woon ik op fietsafstand vd space (opent nieuwe mogelijkheden)
 +
* contact met jeugdhuis en de buurt
 +
* Lets (Ivo)
 +
** activering (2-3 personen in de ring voor opvolging) maar, we zijn vertrokken!
 +
* Er zijn de laatste tijd minder workshops
 +
** Do we care?
 +
**If we do: wat doen we er aan?
 +
***Comment from [[User:Warddr|Warddr]] (can't make it to the meeting): I can always give a (basic) arduino workshop, something with an HD44780 display, an echo sensor and an led, or something like that. Let me know if someone is interested!
 
}}
 
}}
 
{{MeetingNotes}}
 
{{MeetingNotes}}
 +
* Boekhouding
 +
** De meeste problemen komen voort uit het feit dat er een spof is: Koert
 +
** Die spof is er omdat het moeilijk is de taken te verdelen omdat Malman uit mekaar valt
 +
** Er wordt een werkgroep opgericht om malman en de kassa te herschrijven: Koen, Koert en Wart (=chinese vrijwilliger)
 +
** Er wordt een werkgroep opgericht om de boekhouding zelf te doen met: Jeff, Job, Kevin, Koert en Quinten.  Zij regelen onderling hoe ze de taken gaan verdelen enzo.  Ondertussen is er daar ook al een apart mailinglistje voor opgericht.
 +
** Er mag niet gepoefd worden.  niet, nooit, jamais!  Daar bestaan tot hiertoe 2 uitzonderingen op: Ivan en Job.  Zij betalen via hun account en kunnen dus niet betalen als de kassa eruit ligt.  Al de rest kan in dat geval gewoon wel betalen en op een blad naast de kassa opschrijven wat ze gedronken hebben.
  
 +
* (Basis)Infrastructuur
 +
** Er zijn een aantal voorstellen om ons af te schermen van Wireless Antwerpen en ons tegelijk wat minder afhankelijk te maken van WA (voor vaste IP's enzo)
 +
** Eerst moet de gateway, met basisfunctionaliteit, stabiel zijn: IPV4 en NAT.  Job zorgt hiervoor.
 +
** Vernieuwingen, verbeteringen, en uitbreidingen kunnen NAAST dit stabiele systeem getest worden, maar mogen het pas vervangen als ze aantoonbaar minstens even stabiel zijn
 +
** Job centraliseert de info over het netwerk op de wiki
 +
** Barputer: Die staat vrij goed gedocumenteerd op de wiki
 +
** Respecteer de schabben en de stickers, in alle twee de richtingen: dump niets in iemand anders zijn ruimte en gebruik niks van een ander zonder toestemming
 +
** Are we open: er loopt iets mis met die modem en die moet vervangen worden.  We hebben hiervoor een nanode ergens in de space.  Ivo bereidt zijn nanode voor en pakt achteraf die van de space mee in de plaats (heb ik dat zo goed begrepen?).  Ivo en Jeff zorgen ervoor dat dit zo snel mogelijk betrouwbaar werkt.
 +
 +
* Physical Acces
 +
** De mensen die een code hebben (Ivo, Job, Koen en Koert) en dus eventueel vroeger kunnen open doen, doen dit op een best effort basis.  Als ze niet kunnen, kunnen ze niet.  Ze zijn dus niet verplicht om open te komen doen als er iemand zonder code vroeger dan normaal binnen wil.  Woensdag, vrijdag en zaterdag kan je normaal vanaf 20u00 binnen.
 +
** De blauwe sleutelbos moet voortaan ALTIJD meegegeven aan de mensen van Josto als ze de openingsbos komen halen.  Om af te sluiten gaan we hem achteraf boven even terug halen.  Dit omdat er de laatste tijd wat teveel vergissingen met de blauwe sleutelbos zijn gebeurd.
 +
** Er wordt ook nog eens uitgeschreven hoe je moet afsluiten.  Wie dat dat gaat doen is eigenlijk niet beslist, maar ik peins zo dat Koert het meest voor de hand liggende slachtoffer is.
 +
** Jeff komt binnenkort bijna achter de hoek van de space wonen.  Die zou dan ook gemakkelijk kunnen open doen.  Koert hoort bij Luc of er een 5e code kan komen voor Jeff.  Indien niet vraagt Koert of één van de andere codes kan vervangen worden door een code voor Jeff.
 +
 +
* Contact met jeugdhuis en de buurt
 +
** Voorlopig gezien de omstandigheden niet prioritair
 +
 +
* LETS
 +
** We zijn ingeschreven
 +
** Daar bestaat een pagina over op de wiki
 +
** De vrees bestaat bij een deel van de leden dat we hierdoor een herstellingsdienst zouden worden en dat is niet de bedoeling
 +
** Er is even gepraat over repareercafés, maar daar is niet echt iets over beslist
 +
** Ivo en Yvan bekijken samen hoe het hele letsgebeuren uitgewerkt kan worden
 +
 +
* Workshops
 +
** Er zijn er de laatste tijd nogal weinig
 +
** Dat is op zich geen probleem: we zijn voorlopig meer bezig met de basiswerking efficiënt aan het rollen te krijgen
 +
** Wat niet wil zeggen dat er geen workshops georganiseerd mogen worden
 +
** Maar als je een workshop organiseert, doe het dan ook goed (daar bestaat ook ergens een pagina over) en laat hem ook effectief doorgaan, zodat er op de dag zelf niemand voor niets in Den Bunker staat
 +
** Laat de workshops ook zoveel mogelijk achteraan plaatsvinden.  Workshops in de bar blokkeren de hele space.
 
{{EventImages}}
 
{{EventImages}}

Latest revision as of 12:16, 3 August 2013

Note: this article is about a passed event.

Weekly wednesday may 2012
Recurring event
Superhero meeting.jpg
From 2012/05/30 07:30:00 PM
to 2012/05/30 09:30:30 PM
Presenters (1):
User:Ivom
Attendees (2):
Tom, Kefcom
Type:
WeeklyWednesday
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0


Agenda points

Meeting notes

Join note taking during the meeting: http://piratepad.be/p/VoidWarranties


Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces