Weekly wednesday june 2012

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Jaarlijkse algemene ledenvergadering VZW Voidwarranties)
 
 
(18 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
|Cost=0
 
|Cost=0
 
|Logo=Superhero meeting.jpg
 
|Logo=Superhero meeting.jpg
|Presenters=Koert, Koen, User:Ivom,  
+
|Presenters=Koert, Koen, User:Ivom,
|Attendees=Alle leden die lidgeld hebben betaald sinds de laatste 3 maanden, hebben stemrecht. Iedereen die daar niet aan voldoet is evenwel welkom om de vergadering bij te wonen.
+
|Attendees=Alle leden die lidgeld hebben betaald sinds de laatste 3 maanden, hebben stemrecht. Iedereen die daar niet aan voldoet is evenwel welkom maar worden verzocht zich tijdens de vergadering terugte trekken., Kefcom, Bramsky, Tom, TomD, warddr, Jobj, User:Ivom, Jeffrey, Koert,  , Bramsky, franky, Tomvdz,
 
}}
 
}}
 
{{AgendaPoints
 
{{AgendaPoints
|points=* Goedkeuring boekjaar (presentatie Koert)
+
|points=
* Voorstel begroting (presentatie Ivo)
+
* Goedkeuring nieuwe leden
 +
* Algemene vergadering
 +
** Goedkeuring jaarrekening
 +
*** De raad van bestuur heeft de jaarrekening van vorig jaar opgesteld.
 +
*** Presentatie van deze jaarrekening (Koert)
 +
***'''Eventuele vragen'''
 +
** begroting dit jaar (2012)
 +
*** korte presentatie en voorstel tot begroting (Ivo)
 +
*** er is waarschijnlijk wel een beetje marge om spullen te kopen, activiteiten te organiseren, te sparen, ...
 +
**'''begroting voor 2012 goedkeuren en openbaar maken'''
 
* Vertegenwoordiging bij Muggenberghof
 
* Vertegenwoordiging bij Muggenberghof
 +
** Briefing door Ivo en/of Job
 +
*** relatie Muggenberghof <-> Chiro, Josto (Voidwarranties)
 +
*** herstellingen achterbouw (kant toiletten, fundering -> onze kelder)
 +
*** huishoudelijk regelement (herlezen en evalueren; vergadering 28 juni)
 +
*** sleutels en alarmcodes (1 bos voor de space, extra codes)
 
* Varia
 
* Varia
 
+
** Stempel (Ward heeft een voorstel uitgewerkt)
N.B.: Aanwezigheid kan worden afgekocht door je stem met een geschreven mededeling door te geven aan een ander. 1 persoon mag 1 ander persoon vertegenwoordigd worden! Punt is dat we een quorum moeten halen tijdens deze vergadering anders is het niet geldig als ALV
+
 
}}
 
}}
{{MeetingNotes}}
 
  
 +
=Goedkeuring  nieuwe leden=
 +
Tom Van De Zande wordt geaccepteerd als nieuw lid. Welkom!
 +
=Algemene vergadering=
 +
*De algemene vergadering wordt voorgezeten door Koert.
 +
* Aanwezig: Quentin, Ivo, Jeffrey, TomV, Kevin, TomD, Rob, Peter, Ward, Koert, Job, Bram , Tom
 +
* Verontschuldigd met kennisgeving, evenwel zonder volmacht: Yvan , Koen, Kjell
 +
* Het quorum is gehaald (AV is geldig)
 +
==Goedkeuring jaarrekening==
 +
* De raad van bestuur heeft de jaarrekening van vorig jaar opgesteld. Dit verslag wordt openbaar gemaakt op de wiki. Een uitgebreidere boekhouding staat op ter inzage voor leden op malman.
 +
* Opmerking: Er zijn mogelijkheden om subsidies aan te vragen, maar hier wordt nog geen gebruik van gemaakt.
 +
* Stemming goedkeuring jaarrekening:
 +
{|
 +
|+ voor | unaniem
 +
|+tegen| 0
 +
|+onthouding| 0
 +
|}
 +
De jaarrekening wordt daarmee goedgekeurd
 +
==Begroting dit jaar (2012)==
 +
* Er is wel een beetje marge om spullen te kopen, activiteiten te organiseren, te sparen.
 +
*Deze begroting wordt openbaar op de wiki gezet
 +
{| border="1"
 +
|+ Stemming
 +
| Voor||Unaniem
 +
|+
 +
| Tegen||0
 +
|+
 +
| Onthouding||0
 +
|}
 +
De begroting is daarmee goedgekeurd
 +
 +
==Samenstelling Raad van Bestuur==
 +
*De huidige Raad van Bestuur bestaat uit Koert, Ivo en Koen
 +
*Ward en TomV stellen zich kandidaat, Koert wenst zijn ontslag te geven
 +
{| border="1"
 +
|+ Stemming: (de verkiesbare leden verlaten de zaal, en zullen zich onthouden van de stemming)
 +
| Bevestiging functie Ivo|| 10 voor, 3 onthoudingen
 +
|-
 +
| Bevestiging functie Koen||  7 voor, 6 onthoudingen
 +
|-
 +
| Bevestiging functie Ward||  10 voor, 3 onthoudingen
 +
|-
 +
| Bevestiging functie Tom||  10 voor, 3 onthoudingen
 +
|-
 +
| Ontslag Koert||  unaniem aangenomen
 +
|}
 +
==Afsluiting Algemene Vergadering==
 +
Hiermee wordt de algemene vergadering gesloten.
 +
==Muggenberghof==
 +
Muggenberghof is als VZW beheerder van het gebouw en omliggende gronden. Chiro en Josto zijn de twee grootste gebruikers en betalen vergoedingen aan het Muggenberghof. Voidwarranties betaald een deel van de kost die Josto afdraagt. Job en Ivo zijn op persoonlijke titel deel van de Raad van Beheer en vertegenwoordigen formeel niet de belangen van Voidwarranties. Je kan ze evenwel altijd aanspreken als je vragen hebt over de Muggenberghof.
 +
*herstellingen achterbouw (kant toiletten, fundering -> onze kelder)
 +
Dit zit in een voorbereidende fase: Zoeken naar expert die de schade kan herstellen. Mogelijke oplossingen kan je zeker helpen aandragen. Contacteer Job daarvoor als je ideeën hebt.
 +
*huishoudelijk regelement (herlezen en evalueren; vergadering 28 juni)
 +
De  opgestelde afspraken tussen de Muggenberghof en 3rden worden onder loep  genomen en op termijn verduidelijkt. Als er nieuws is voor VW wordt dat zeker gecommuniceerd.
 +
 +
=Sleutels en codes=
 +
*We hebben een eigen bos sleutels gekregen. We kunnen dus in het vervolg open doen zonder de sleutels bij het klooster te gaan halen. Het is evenwel niet verboden om ze daar toch te gaan halen uit praktische overwegingen.
 +
*De VW-bos kan je bij Ivo gaan ophalen (Saturnusstraat 29, Berchem). Buiten de normale openingsuren (woensdag, vrijdag en zaterdagavond), anders dus bij het: klooster
 +
*Voidwarranties heeft ook een aantal extra codes gekregen van Muggenberghof, laten we bewijzen dat we dit vertrouwen waard zijn. De alarmcodes zijn strict persoonlijk in het gebruik en worden *nooit* doorgegeven
 +
=Varia=
 +
*Ward krijgt een budget van €25 om een stempel te maken voor in het hackerpaspoort
 +
*Franky zorgt voor nieuwe stickers met het logo (onze huidige voorraad is uitgeput)
 +
**wie het logo heeft in vector stuurt het naar franky
 +
 +
 +
 +
----
 +
Verplaatsen naar elders --[[User:Ivom|Ivom]] 22:21, 29 June 2012 (CEST)
 +
==De manier waarop we vergaderen==
 +
* Vorige vergadering hebben we op redelijk weinig tijd (één uur) meer dan eerder ervoor kunnnen beslissen door on topic te blijven. Algemeen lijkt dit de meesten te zijn bevallen. Laten we dit dus herhalen!
 +
** Vergadering begint om 20:00 stipt
 +
** In de agenda wordt duidelijk gemaakt wat het doel is van de vergadering. Dingen die beslist moeten wordegen staan vet in de agenda. Als je een punt wil bespreken, heb je een maand om et op de agenda te zetten en een concreet voorstel op te stellen dat we op de vergadering kunnen goedkeuren.
 +
** We zorgen dat de discussie on topic blijft op deze punten
 +
** er wordt tijdens de vergadering een verslag opgesteld, dat daarna openbaar wordt gemaakt op de wiki en mailinglist
 +
*** Dit kan collaboratief via een etherpad of piratepad, maar als we er meer dan 60 seconden aan geprutst moet worden doen we gewoon kladblok open
 +
** Leden die er niet kunnen zijn kunnen hun stem doorgeven aan een ander lid. 1 persoon mag echter 1 ander persoon vertegenwoordigen. 
 +
** Er moet wel een minimum aantal leden aanwezig voor een geldige algemene vergadering.
 
{{EventImages}}
 
{{EventImages}}

Latest revision as of 12:17, 3 August 2013

Note: this article is about a passed event.

Weekly wednesday june 2012
Algemene ledenvergadering
Superhero meeting.jpg
From 2012/06/27 08:00:00 PM
to 2012/06/27 10:00:00 PM
Presenters (3):
Koert, Koen, User:Ivom
Attendees (14):
Alle leden die lidgeld hebben betaald sinds de laatste 3 maanden, hebben stemrecht. Iedereen die daar niet aan voldoet is evenwel welkom maar worden verzocht zich tijdens de vergadering terugte trekken., Kefcom, Bramsky, Tom, TomD, warddr, Jobj, User:Ivom, Jeffrey, Koert, Bramsky, franky, Tomvdz
Type:
WeeklyWednesday
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0


Contents

Agenda points

Goedkeuring nieuwe leden

Tom Van De Zande wordt geaccepteerd als nieuw lid. Welkom!

Algemene vergadering

Goedkeuring jaarrekening

unaniem 0 0

De jaarrekening wordt daarmee goedgekeurd

Begroting dit jaar (2012)

Stemming
Voor Unaniem
Tegen 0
Onthouding 0

De begroting is daarmee goedgekeurd

Samenstelling Raad van Bestuur

Stemming: (de verkiesbare leden verlaten de zaal, en zullen zich onthouden van de stemming)
Bevestiging functie Ivo 10 voor, 3 onthoudingen
Bevestiging functie Koen 7 voor, 6 onthoudingen
Bevestiging functie Ward 10 voor, 3 onthoudingen
Bevestiging functie Tom 10 voor, 3 onthoudingen
Ontslag Koert unaniem aangenomen

Afsluiting Algemene Vergadering

Hiermee wordt de algemene vergadering gesloten.

Muggenberghof

Muggenberghof is als VZW beheerder van het gebouw en omliggende gronden. Chiro en Josto zijn de twee grootste gebruikers en betalen vergoedingen aan het Muggenberghof. Voidwarranties betaald een deel van de kost die Josto afdraagt. Job en Ivo zijn op persoonlijke titel deel van de Raad van Beheer en vertegenwoordigen formeel niet de belangen van Voidwarranties. Je kan ze evenwel altijd aanspreken als je vragen hebt over de Muggenberghof.

Dit zit in een voorbereidende fase: Zoeken naar expert die de schade kan herstellen. Mogelijke oplossingen kan je zeker helpen aandragen. Contacteer Job daarvoor als je ideeën hebt.

De opgestelde afspraken tussen de Muggenberghof en 3rden worden onder loep genomen en op termijn verduidelijkt. Als er nieuws is voor VW wordt dat zeker gecommuniceerd.

Sleutels en codes

VariaVerplaatsen naar elders --Ivom 22:21, 29 June 2012 (CEST)

De manier waarop we vergaderen


Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces