Monthly Meeting march 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Opendeurdag najaar)
 
(Boomgaardstraat)
 
(24 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
|Cost=0
 
|Cost=0
 
|Logo=event.png
 
|Logo=event.png
|Presenters=User:Ivom,  
+
|Presenters=User:Ivom,berz
 
}}
 
}}
{{AgendaPoints
+
= Agenda =
|points=* Calls for participation
+
== Goedkeuring nieuwe leden ==
** Een opendeurdag, zoals aangekondigd op http://lists.hackerspaces.org/pipermail/discuss/2013-January/007500.html . Cool idee: nodig de buurt, stad, andere spaces uit om in onze space eens te komen zien en voorzie een paar coole demo projectjes, 2 of minder lezingen, volxkeuken en DJ. Invulling verzorgen tegen het najaar. Wie wil er meedoen? Lijkt een beetje op en voidcon in kleinschaliger formule. Gaan we voor zoiets 'niet al te arbeidsintensiefs' om nieuwe contacten te leggen en onze space te promoten? --[[User:Ivom|Ivom]] 23:56, 4 March 2013 (CET)
+
* nobody
}}
+
 
{{MeetingNotes}}
+
== Mededelingen ==
 +
 
 +
=== RMLL meeting ===
 +
Er is een call for papers voor een hackerspaces zaal op rmll ([http://2013.rmll.info/en/]).
 +
    Saturday, 6th and Sunday, 7th July, week-end for the general public
 +
    from Monday, 8th to Thursday, 11th July, conferences, workshops, lightning talks and the Libre Boulevard
 +
    from Saturday, 6th to Tuesday, 9th July, the Festival of Libre Digital Arts
 +
 
 +
== Opvolging lopende zaken ==
 +
* contract met josto
 +
** is nog niet getekend
 +
* LETS
 +
** uitstapmail werd verstuurd naar de LETS mailinglijst
 +
** We staan ondertussen op nul handjes
 +
* thermostaat
 +
** ward is bezig aan een prototype
 +
* google calender
 +
** Oddly ging een google calendar opzetten voor VoidWarranties evenementen
 +
* Verzekering
 +
** Ward ging hiervoor offertes vragen
 +
* combi oven
 +
** er werd 300€ vrij gemaakt om een combi oven aan te kopen.
 +
* boiler
 +
** Oddly ging uitzoeken hoeveel het zou kosten om een nieuwe boiler aan te kopen.
 +
* sorteerkastjes voor electronica
 +
** er werd €50 vrijgemaakt voor 2 lege kastjes (oddly)
 +
* aankoop condensatoren
 +
** er werd €50 vrijgemaakt hiervoor (Ward)
 +
* osciliscoop:
 +
** €31 werd vrijgemaakt voor kabels (Ward)
 +
** Ward en Bram gingen uitzoeken of we best zelf een functiegenerator bouwen of er één aankopen.
 +
* zetel in de lounge: we gingen rondkijken voor een tweedehands zetel, liefst leder
 +
* aankoop warmluchtpistool
 +
** hiervoor werd €60 vrijgemaakt (oddly)
 +
* aankoop veiligheidsgerief
 +
** oddly ging 3 veiligheidsbrillen aankopen
 +
** gehoorbescherming: we gingen wegwerp oorstopkes vragen aan de luc.
 +
** oddly ging mondmaskers met filter aankopen
 +
* punten voor de soldeerbouten
 +
** er werd 20 euro vrijgemaakt om nieuwe punten aan te kopen (Ward)
 +
 
 +
=== Calls for participation ===
 +
*
 +
 
 +
=== Boomgaardstraat ===
 +
'''Het voorstel is om de werkplaats van Gilbert, Sam's nonkel over te nemen'''.
 +
Aangezien een dergelijke verandering heel wat voorbereiding inhoudt is er een aparte pagina aangemaakt voor dit voorstel.
 +
[http://www.voidwarranties.be/index.php/Boomgaardstraat_74 Het volledige plan vindt je hier].
 +
 
 +
=== Migratie naar MALMan2 ===
 +
Warddr en berz_ vinden dat MALMan2 volwassen genoeg is om de huidige MALMan te vervangen. Hoewel het nog niet volledig af is weegt dit niet op tegen de voordelen dat versie 2 met zich meebrengen. Een migratie zou vooral de boekhouding makkelijker maken, wat op dit moment problematisch is.
 +
 
 +
Wat nog moet gebeuren is het implementeren van wat extra functionaliteit, een volledige veiligheids audit en enorm veel werk aan de user interface. Dit lijkt ons echter geen probleem aangezien we ervan overtuigd zijn dat MALMan2 in zijn huidige staat op al deze vlakken beter is dan wat we op dit moment gebruiken. Er staat een TODO lijst [[MALMan#Roadmap|hier]].
 +
 
 +
*'''Het voorstel is om te migreren naar MALMan2 binnen de week'''
 +
** Tijdens deze week kan het systeem al even geaudit worden door zij die willen, rekening houdend met de huidige bugs en onvolledigheden.
 +
** Aangezien het systeem nog grotendeels ongetest is zal er een degelijk backup systeem opgezet worden voor de migratie, in het geval dat er iets misgaat.
 +
** Het doel is om snel MALMan2 volledig af te werken, en nieuwe versies snel (maar na de mogelijkheid te hebben geboden aan iedereen om het te testen) uit te rollen. 
 +
** Er zal een apparte testomgeving opgezet worden, zodat zij dit willen testen dat kunnen zonder het lokaal moeten opzetten of (gasp) op de production te gaan testen.
 +
 
 +
=== Voorstellen van leden ===
 +
 
 +
==== opendeurdag (Ivom) ====
 +
Zoals aangekondigd op [http://lists.hackerspaces.org/pipermail/discuss/2013-January/007500.html nl-mailinglist aankondiging van januari] ---> [http://hackerspaces.nl/open-dag/ NL opendag site]; Is zeker een cool idee: nodig de buurt, stad, andere spaces uit om in onze space eens te komen zien en voorzie een paar coole demo projectjes, 2 of minder lezingen, volxkeuken en DJ. Invulling verzorgen tegen het najaar. Lijkt een beetje op en voidcon in kleinschaliger formule. Gaan we voor zoiets 'niet al te arbeidsintensiefs' om nieuwe contacten te leggen en onze space te promoten?  
 +
* '''doen we dit?'''
 +
* '''wie zet zich hiervoor in?'''
 +
* '''wanneer?'''
 +
 
 +
==== Vastleggen nieuwe huisregels ====
 +
Gelieve allemaal voortijdig het voorstel voor de [[Nieuwe_huisregels]] na te kijken en actie te ondernemen als op een of meerdere punten een amandement wilt voorstellen. Gebruik daarvoor a.u.b. de [[Talk:Nieuwe_huisregels]] om het concreet vast te leggen. Doel van dit punt is om de aangepaste huisregels gelijk in gebruik te nemen. --[[User:Ivom|Ivom]] 19:48, 17 March 2013 (CET)
 +
 
 +
==== Wiki home page====
 +
In afwachting van iets beter en om een begin te maken van een meer toegankelijke inhoud: de wiki startpagina al in het Nederlands of niet.<br>
 +
Als het voorstel breed genoeg gedragen is, dan kan de startpagina veranderd worden door een eenvoudige copy paste van deze pagina: [[HomepageProposal]]<br>
 +
--[[User:TomD|TomD]] 23:07, 21 March 2013 (CET)
 +
 
 +
====Belgian Village op Ohm 2013====
 +
Wat gaan we hiermee doen? Hoeveel budget kunnen we vrijmaken om bv de tent mee te betalen. Hoeveel leden van Void gaan mee gebruik maken van die tent?
 +
 
 +
=== Voorbereiden ALV===
 +
*Herziening lidgeld? In relatie te bezien met een mogelijke verhuis
 +
*Herziening statuten
 +
**Er is nood bij de bestuurleden (RvB) aan gemotiveerde input rond aanpassing van statuten. Momenteel zijn er 2 leden van de RvB die daarrond ideëen hebben gepuurd uit signalen van de leden ook de draft 'huishoudelijk regelement' bevat er enkelen, maar vragen om uitwerking/afscheiding uit het huishoudelijk regelment. Om de statuten aan te passen moeten de voorstellen in ieder geval wettelijk uitvoerbaar zijn, het beoogde doel benaderen en ook gedragen worden door de leden die daarover gaan stemmen bij de ALV. Bij deze dus een uitnodiging om de zaken die je graag anders geregeld zou zien in de statuten naar boven te brengen. --[[User:Ivom|Ivom]] 21:32, 24 March 2013 (CET)
 +
 
 +
= Verslag =
 +
== Goedkeuring nieuwe leden ==
 +
Er zijn deze maand geen aanvragen tot lidmaatschap geweest.
 +
 
 +
== Mededelingen ==
 +
=== RMLL meeting ===
 +
hsBXL vraagt of we workshops of talks willen organiseren op RMLL.
 +
 
 +
== Lopende zaken ==
 +
* Contract met Josto kan getekend worden. '''Ivo en Ward''' zorgen hiervoor.
 +
* LETS: Nu we op een positief saldo staan kunnen we er uit stappen. '''Q & ivo''' zorgen hiervoor en sturen een laatste uistapmail.
 +
* Thermostaat: '''Ward''' zorgt voor een prototype tegen de volgende Muggenberghof meet.
 +
* Google account: '''Kristel en Sam''' zorgen voor een google account, Ward zorgt voor een Youtube account voor VW.
 +
* Verzekering: '''Ward''' wachten hiermee tot na de eventuele verhuis en gaan dan langs een makelaar
 +
* Combi oven, boiler, condensatoren, zetel, warmeluchtpistool, soldeerpunten, gasmasker en sorteerbakjes op hold gezet tot er zekerheid is over de eventuele verhuis.
 +
* Aankoop veiligheidsgerief: Er worden zowiezo twee brillen aangekocht('''Oddly'''), Luc zorgt voor de oordoppen('''Ivo''')
 +
 
 +
== Boomgaardstraat ==
 +
* De verhuis wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de huur onder 400 euro blijft en de andere kosten gelijk blijven. Voor het contract getekend wordt, dient dit voorgelegd te worden aan de leden zodat zij dit kunnen inzien. Indien de verhuis doorgaat zal het lidgeld verhoogd worden naar 20 euro per maand.
 +
* Er is een mogelijkheid om via het jeugdhuis een cursus subsidie scheppen te volgen.
 +
** Sam blijft hiervan op de hoogte via Amber
 +
* Zolang er geen contract getekend is en er een plan van inrichting is wordt er niet begonnen aan de inrichting van de nieuwe locatie.
 +
 
 +
== Migratie naar MALMan2 ==
 +
* '''Ward en Q''' zorgen voor een migratie naar versie twee van Malman, hier wordt NIET op getest. Er zal ook een testserver worden opgezet, waarmee de leden het systeem uit kunnen testen. Bij het testen dient echter wel rekening gehouden te worden met de huidige todo lijst op de wiki.
 +
 
 +
== Belgian Village op Ohm 2013 ==
 +
* De space maakt 125 euro vrij voor OHM. Indien we in geldnood komen met de space zullen de deelnemers aan ohm dit aan de space vergoeden.
 +
* schrijf je in: https://ohm2013.org/wiki/Village:Belgian_hackerspaces
 +
* er is de mogelijkheid om met verschillende mensen een 5x5 slaaptent te huren.
 +
* we checken bij de chiro of we via hen niet goedkoper aan tenten kunnen geraken
 +
 
 +
== ALV ==
 +
De algemene vergadering wordt uitgesteld met een maand, zodat we de tijd hebben om het allemaal voor te bereiden en om eventueel de zetel aan te passen als we verhuizen. Hiervoor zal '''het bestuur''' een doodle opmaken. Punten kunnen door elk lid op de agenda gezet worden, ten laatste 14 dagen op voorhand. Alles punten op de agenda dienen op voorhand volledig uitgewerkt te worden: amendementen op de statuten, huishoudelijk regelement, ...
 +
 
 +
Er wordt nog druk gewerkt aan het huishoudelijk regelement door onder andere kristel. Alle feedback hierover is waardevol, zodat er tegen de ALV een afgewerkte versie is hiervan waar iedereen zich in kan vinden.
 +
 
 +
== Voorstellen van leden ==
 +
=== opendeurdag (Ivom) ===
 +
* Een opendeurdag gaan we nog niet plannen, wordt gehouden voor volgend jaar en ineens een opendeurdag met alle belgische hackerspaces houden(ivm meer persbelangstelling)
 +
 
 +
=== Wiki home page ===
 +
de nederlandse pagina wordt de nieuwe voorpagina , met een duidelijke link naar de engelse versie
 +
Dit is tijdelijk tot de nieuwe website er is.
  
 +
== Varia ==
 
{{EventImages}}
 
{{EventImages}}

Latest revision as of 18:09, 14 April 2013

Note: this article is about a passed event.

Monthly Meeting march 2013
Event.png
From 2013/03/27 08:00:00 PM
to 2013/03/27 10:00:00 PM
Presenters (2):
User:Ivom, berz


Type:
WeeklyWednesday
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0

Contents

Agenda

Goedkeuring nieuwe leden

Mededelingen

RMLL meeting

Er is een call for papers voor een hackerspaces zaal op rmll ([1]).

   Saturday, 6th and Sunday, 7th July, week-end for the general public
   from Monday, 8th to Thursday, 11th July, conferences, workshops, lightning talks and the Libre Boulevard
   from Saturday, 6th to Tuesday, 9th July, the Festival of Libre Digital Arts 

Opvolging lopende zaken

Calls for participation

Boomgaardstraat

Het voorstel is om de werkplaats van Gilbert, Sam's nonkel over te nemen. Aangezien een dergelijke verandering heel wat voorbereiding inhoudt is er een aparte pagina aangemaakt voor dit voorstel. Het volledige plan vindt je hier.

Migratie naar MALMan2

Warddr en berz_ vinden dat MALMan2 volwassen genoeg is om de huidige MALMan te vervangen. Hoewel het nog niet volledig af is weegt dit niet op tegen de voordelen dat versie 2 met zich meebrengen. Een migratie zou vooral de boekhouding makkelijker maken, wat op dit moment problematisch is.

Wat nog moet gebeuren is het implementeren van wat extra functionaliteit, een volledige veiligheids audit en enorm veel werk aan de user interface. Dit lijkt ons echter geen probleem aangezien we ervan overtuigd zijn dat MALMan2 in zijn huidige staat op al deze vlakken beter is dan wat we op dit moment gebruiken. Er staat een TODO lijst hier.

Voorstellen van leden

opendeurdag (Ivom)

Zoals aangekondigd op nl-mailinglist aankondiging van januari ---> NL opendag site; Is zeker een cool idee: nodig de buurt, stad, andere spaces uit om in onze space eens te komen zien en voorzie een paar coole demo projectjes, 2 of minder lezingen, volxkeuken en DJ. Invulling verzorgen tegen het najaar. Lijkt een beetje op en voidcon in kleinschaliger formule. Gaan we voor zoiets 'niet al te arbeidsintensiefs' om nieuwe contacten te leggen en onze space te promoten?

Vastleggen nieuwe huisregels

Gelieve allemaal voortijdig het voorstel voor de Nieuwe_huisregels na te kijken en actie te ondernemen als op een of meerdere punten een amandement wilt voorstellen. Gebruik daarvoor a.u.b. de Talk:Nieuwe_huisregels om het concreet vast te leggen. Doel van dit punt is om de aangepaste huisregels gelijk in gebruik te nemen. --Ivom 19:48, 17 March 2013 (CET)

Wiki home page

In afwachting van iets beter en om een begin te maken van een meer toegankelijke inhoud: de wiki startpagina al in het Nederlands of niet.
Als het voorstel breed genoeg gedragen is, dan kan de startpagina veranderd worden door een eenvoudige copy paste van deze pagina: HomepageProposal
--TomD 23:07, 21 March 2013 (CET)

Belgian Village op Ohm 2013

Wat gaan we hiermee doen? Hoeveel budget kunnen we vrijmaken om bv de tent mee te betalen. Hoeveel leden van Void gaan mee gebruik maken van die tent?

Voorbereiden ALV

Verslag

Goedkeuring nieuwe leden

Er zijn deze maand geen aanvragen tot lidmaatschap geweest.

Mededelingen

RMLL meeting

hsBXL vraagt of we workshops of talks willen organiseren op RMLL.

Lopende zaken

Boomgaardstraat

Migratie naar MALMan2

Belgian Village op Ohm 2013

ALV

De algemene vergadering wordt uitgesteld met een maand, zodat we de tijd hebben om het allemaal voor te bereiden en om eventueel de zetel aan te passen als we verhuizen. Hiervoor zal het bestuur een doodle opmaken. Punten kunnen door elk lid op de agenda gezet worden, ten laatste 14 dagen op voorhand. Alles punten op de agenda dienen op voorhand volledig uitgewerkt te worden: amendementen op de statuten, huishoudelijk regelement, ...

Er wordt nog druk gewerkt aan het huishoudelijk regelement door onder andere kristel. Alle feedback hierover is waardevol, zodat er tegen de ALV een afgewerkte versie is hiervan waar iedereen zich in kan vinden.

Voorstellen van leden

opendeurdag (Ivom)

Wiki home page

de nederlandse pagina wordt de nieuwe voorpagina , met een duidelijke link naar de engelse versie Dit is tijdelijk tot de nieuwe website er is.

Varia

Facts about Monthly Meeting march 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has cost0  +
Has end date27 March 2013 22:00:00  +
Has event typeWeeklyWednesday  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, and Berz  +
Has presenter amount2  +
Has start date27 March 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces