Lazoooorrrzz

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
Revision as of 19:27, 3 July 2015 by Oddy (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Lazoooorrrzz
What:
transforming a plotter into a laser cutter
Event.png
Category:
Fun
Locations:
Den Bunker


Contents

1) Doel

Het doel is om van de A0 printer(of toch tenminste de stappenmotoren hiervan) een lasercutter te maken. Deze lasercutters zijn CNC gestuurd via een controller board, het is de bedoeling om met de laser materialen zoals plexiglass, MDF en andere kunststoffen(géén PVC, ivm chloordampen) uit te snijden naar voorbeeld van een model op de computer.

2) Veiligheid

Omdat de lasercutter bestaat uit een laser(duh), en deze rechtstreeks of onrechtstreeks(reflectie) blindheid kan veroorzaken en er met hoge voltages wordt gewerkt(+20KV), moet er ook aandacht aan veiligheid besteed worden. Er kan best, in overleg, een lijst met basisregels opgesteld worden die nageleefd moeten worden tijdens gebruik.

2.1) Oogbescherming

Omdat lasers de eigenschap hebben zeer schadelijk te zijn voor de ogen, moet rond de machine een omkasting gebouwd worden waar de straling niet door kan, en moeten er veiligheidsbrillen voorzien worden.

2.2) High voltage

De voeding van de laser gebeurd met hoog voltage, hier moet met de nodige voorzichtigheid omgegaan worden. De voeding+kabels blijven na gebruik nog een tijd onder spanning staan, ook al is de machine niet meer aangesloten.

2.3) Brandgevaar

Altijd een brandblusser in de buurt van de lasercutter houden, voor het geval er een brand ontstaat door welke reden dan ook. Een CO2 brandblusser zou hier van pas komen, maar is niet veilig ivm kelder. Een poederblusser is het beste alternatief(zit ook in een auto), maar bij gebruik op elektronische componenten gaan deze er wel aan.(Staat er trouwens al één in de space?) Redenen van brand: Resten van materiaal, te trage snelheid met een te groten intensiteit, falen van de laser en toebehoren, etc.

2.4) Veiligheid links

[Laser veiligheid http://www.repairfaq.org/sam/lasersaf.htm#saftoc] [MIT Lasercutter regels http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.04/guru/cutting/laser.html]

3) Organisatie

Om dit project tot een goed einde te brengen is het belangrijk om alle veranderingen en problemen aan het toestel bij te houden, zodat iedereen altijd op de hoogte is. Het is misschien ook handig om een organisatiestructuur op poten te zetten, zodat iedereen weet wie aan wat bezig is. Iemand die dit wil maken en over wil toezien? Misschien ook een soort van planning maken?

4) Werking van een lasercutter

5) Plannen

6) Voorbeelden

[Lasersaur http://labs.nortd.com/lasersaur/] en [V2.x Lasercutter http://www.buildlog.net/cnc_laser/index.php]

7) Links

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces