Algemene Ledenvergadering 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(verslag AV toegevoegd)
Line 12: Line 12:
 
|Attendees=Yashiko,
 
|Attendees=Yashiko,
 
}}
 
}}
{{AgendaPoints
+
Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.
|points=Een voorlopige opsomming:
+
 
 +
=Agenda algemene vergadering=
 
* Opening
 
* Opening
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
Line 25: Line 26:
 
* Varia
 
* Varia
  
Aansluitend volgt een monthly meeting, enkel over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een Algemene vergadering moeten.
+
= Verslag =
}}
+
== Algemene vergadering ==
 +
=== Opening ===
 +
Start 18 mei 2013 op 20:05
 +
 
 +
=== Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden ===
 +
* Aanwezig: Ward, Quentin, Kristel, Koen, TomvdZ, Kjell, Ivo, Rob, Sam
 +
* Volmachten:  Yvan
 +
* Verontschuldigingen: Bermarte, Kevin
 +
* Afwezig zonder kennisgeving: Bram
 +
 
 +
De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.
 +
 
 +
=== Definitieve vaststelling agenda ===
 +
* De agenda zoals opgesteld doorr het bestuur wordt goedgekeurd
 +
 
 +
=== Goedkeuring vorig verslag ===
 +
* het financieel verslag is nog niet op de wiki gepubliceerd, ondanks wat er in het verslag staat.
 +
* er wordt besloten dat dit nog dient te gebeuren (4 voor, 2 tegen, 4 onthoudingen; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (9 voor, 1 onthouding; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
=== Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012 ===
 +
* Toelichting door Ward
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (10 voor; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
=== Voorstelling en goedkeuring begroting 2013 ===
 +
* Toelichting Ward
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (10V; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
=== Amendementen op de statuten ===
 +
==== ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur."'
 +
* het amendement wordt verworpen (4 voor, <span style="background:#FF0000">$TEGEN, $ONTHOUDING</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is politiek ongebonden." '
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 9 wordt: "Art 9. Lidmaatschap kan op elk moment schriftelijk aangevraagd worden aan de raad van bestuur. In deze aavraag moet staan dat men kennis heeft van de statuten en, indien in voege, de huisregels. Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring van het bestuur."
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)'
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622767/raw/b92f3ae453394da1da141a795f3b077ab35a05bd/gistfile1.txt]]
 +
* <span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>
 +
 
 +
==== nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell) ====
 +
* het amendement het houdt in: "Artikel 17 wordt: Art 17. De algemene vergadering vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de meerderjarige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een handgeschreven en ondertekende volmacht. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één ander lid vertegenwoordigen. "
 +
* het amendement wordt verworpen (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 10 wordt: "Art 10. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit ligt per maand tussen de 0 en de EUR 500."'
 +
* het amendement wordt verworpen (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
== Monthly Meeting points ==
+
==== ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622819/raw/9480056fc484516d403cef0c663142677a24ef0b/gistfile1.txt]]
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
See [[Monthly Meeting 2013-05]]
+
=== Samenstelling raad van bestuur ===
 +
* het ontslag van Tom Verlinden wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UITSLAG</span>; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 +
* de kandidatuur van Sam wordt goedgekeurd (10 voor; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 +
* De zittende bestuursleden vragen dat de leden hun vertrouwen in hen herbevestigen. Deze stemming is niet bindend. (Niemand heeft het afzetten van een bestuurslid op de agenda gezet. Voor dit laatste is een 2/3 meerderheid nodig.)
 +
** Ward behoudt het vertrouwen van de leden (9 voor, 1 tegen; anonieme schriftelijke vertrouwensstemming)
 +
** Koen behoudt het vertrouwen van de leden (6 voor, 3 tegen; anonieme schriftelijke stemming)
 +
** Ivo behoudt het vertrouwen van de leden (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; anonieme schriftelijke stemming)
  
{{MeetingNotes}}
+
=== Varia ===
 +
* Er kwamen geen punten meer naar boven
  
{{EventImages}}
+
== Verslag monthly meeting ==
 +
* het lidgeld wordt niet verhoogd zolang we niet verhuizen
 +
* bespreking taken van het bestuur en leiding van de space
 +
** concensus wordt onder de leden bereikt via de mailinglist en/of meetings.
 +
** het bestuur voert de uitkomst van de concensus uit.
 +
** het bestuur kan zelfstandig afwijkingen van lidgeld bepalen.
 +
* Verhuis
 +
** De huurder wil niet met een VZW in zee gaan.
 +
** Sam gaat het contract doorgeven met de huidige huurder en toetst af met een jurist hoe een contract tussen ons en die huurder er uit zou kunnen zien.
 +
* Diefstal
 +
* Voorstelling malman2 [[https://malman2.voidwarranties.be]]
 +
* aanpassing huishoudelijk regelement: [[https://github.com/voidwarranties/bureaucracy/blob/master/huisregels.md#huisregels]]
 +
** de nieuwe huisregels worden goedgekeurd. Bij elke  MM kunnen er wijzigigen worden voorgesteld.
 +
* er zal deze maand een tweede monthly meeting plaatsvinden: [[Monthly Meeting 2013-05]]

Revision as of 22:16, 21 May 2013

Note: this article is about a passed event.

Algemene Ledenvergadering 2013
De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Event.png
From 2013/05/18 08:00:00 PM
to 2013/05/18 11:00:00 PM
Presenters (4):
User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
Attendees (1):
Yashiko
Type:
Meeting
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0

Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.

Contents

Agenda algemene vergadering

Verslag

Algemene vergadering

Opening

Start 18 mei 2013 op 20:05

Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden

De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.

Definitieve vaststelling agenda

Goedkeuring vorig verslag

Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012

Voorstelling en goedkeuring begroting 2013

Amendementen op de statuten

ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin)

nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz)

ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin)

ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin)

nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell)

ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin)

ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin)

Samenstelling raad van bestuur

Varia

Verslag monthly meeting

Facts about Algemene Ledenvergadering 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has attendeeYashiko  +
Has attendee amount1  +
Has cost0  +
Has descriptionDe onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Has end date18 May 2013 23:00:00  +
Has event typeMeeting  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, Warddr  +, Koen  +, and Tom  +
Has presenter amount4  +
Has start date18 May 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces