Algemene Ledenvergadering 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(verslag AV toegevoegd)
(montly meeting hoort hier niet bij)
 
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 34: Line 34:
 
* Aanwezig: Ward, Quentin, Kristel, Koen, TomvdZ, Kjell, Ivo, Rob, Sam
 
* Aanwezig: Ward, Quentin, Kristel, Koen, TomvdZ, Kjell, Ivo, Rob, Sam
 
* Volmachten:  Yvan
 
* Volmachten:  Yvan
* Verontschuldigingen: Bermarte, Kevin
+
* Verontschuldigingen: Bermarte, Kevin, Bram
* Afwezig zonder kennisgeving: Bram
+
  
 
De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.
 
De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.
Line 50: Line 49:
 
* Toelichting door Ward
 
* Toelichting door Ward
 
* het verslag wordt goedgekeurd (10 voor; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 
* het verslag wordt goedgekeurd (10 voor; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* [[File:RechtbankVanKoophandelVoidWarranties2012.pdf]]
  
 
=== Voorstelling en goedkeuring begroting 2013 ===
 
=== Voorstelling en goedkeuring begroting 2013 ===
 
* Toelichting Ward
 
* Toelichting Ward
 
* het verslag wordt goedgekeurd (10V; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 
* het verslag wordt goedgekeurd (10V; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* [[File:Begroting2013.pdf]]
  
 
=== Amendementen op de statuten ===
 
=== Amendementen op de statuten ===
 
==== ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin) ====
 
==== ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin) ====
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur."'
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur."'
* het amendement wordt verworpen (4 voor, <span style="background:#FF0000">$TEGEN, $ONTHOUDING</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
+
* het amendement wordt verworpen (4 voor, 6 tegen, 0 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
==== nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz) ====
 
==== nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz) ====
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is politiek ongebonden." '
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is politiek ongebonden." '
* het amendement wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
+
* het amendement wordt goedgekeurd (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
==== ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin) ====
 
==== ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin) ====
Line 70: Line 71:
 
==== ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin) ====
 
==== ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin) ====
 
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622767/raw/b92f3ae453394da1da141a795f3b077ab35a05bd/gistfile1.txt]]
 
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622767/raw/b92f3ae453394da1da141a795f3b077ab35a05bd/gistfile1.txt]]
* <span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>
+
* het amendement wordt goedgekeurd (10 voor, 0 tegen, 0 onthoudingr; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
==== nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell) ====
 
==== nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell) ====
 
* het amendement het houdt in: "Artikel 17 wordt: Art 17. De algemene vergadering vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de meerderjarige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een handgeschreven en ondertekende volmacht. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één ander lid vertegenwoordigen. "
 
* het amendement het houdt in: "Artikel 17 wordt: Art 17. De algemene vergadering vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de meerderjarige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een handgeschreven en ondertekende volmacht. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één ander lid vertegenwoordigen. "
* het amendement wordt verworpen (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
+
* het amendement wordt verworpen (; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
==== ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin) ====
 
==== ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin) ====
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 10 wordt: "Art 10. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit ligt per maand tussen de 0 en de EUR 500."'
 
* het amendement houdt in: 'Artikel 10 wordt: "Art 10. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit ligt per maand tussen de 0 en de EUR 500."'
* het amendement wordt verworpen (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
+
* het amendement wordt verworpen (2 voor, 7 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
* herwerkt voorstel: "Art 10. Alle leden dienen lidgeld te betalen. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit kan maximaal EUR 500 per maand bedragen. De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen bepaalde leden van deze verplichting al dan niet gedeeltelijk ontheven."
 +
* het amendement wordt aangenomen (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
==== ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin) ====
 
==== ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin) ====
 
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622819/raw/9480056fc484516d403cef0c663142677a24ef0b/gistfile1.txt]]
 
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622819/raw/9480056fc484516d403cef0c663142677a24ef0b/gistfile1.txt]]
* het amendement wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UISLAG</span>; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
+
* het amendement wordt goedgekeurd (7 voor, 3 tegen, 0 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
  
 
=== Samenstelling raad van bestuur ===
 
=== Samenstelling raad van bestuur ===
* het ontslag van Tom Verlinden wordt goedgekeurd (<span style="background:#FF0000">$UITSLAG</span>; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)  
+
* het ontslag van Tom Verlinden wordt goedgekeurd (anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)  
 
* de kandidatuur van Sam wordt goedgekeurd (10 voor; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 
* de kandidatuur van Sam wordt goedgekeurd (10 voor; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 
* De zittende bestuursleden vragen dat de leden hun vertrouwen in hen herbevestigen. Deze stemming is niet bindend. (Niemand heeft het afzetten van een bestuurslid op de agenda gezet. Voor dit laatste is een 2/3 meerderheid nodig.)
 
* De zittende bestuursleden vragen dat de leden hun vertrouwen in hen herbevestigen. Deze stemming is niet bindend. (Niemand heeft het afzetten van een bestuurslid op de agenda gezet. Voor dit laatste is een 2/3 meerderheid nodig.)
Line 94: Line 97:
 
=== Varia ===
 
=== Varia ===
 
* Er kwamen geen punten meer naar boven
 
* Er kwamen geen punten meer naar boven
 
== Verslag monthly meeting ==
 
* het lidgeld wordt niet verhoogd zolang we niet verhuizen
 
* bespreking taken van het bestuur en leiding van de space
 
** concensus wordt onder de leden bereikt via de mailinglist en/of meetings.
 
** het bestuur voert de uitkomst van de concensus uit.
 
** het bestuur kan zelfstandig afwijkingen van lidgeld bepalen.
 
* Verhuis
 
** De huurder wil niet met een VZW in zee gaan.
 
** Sam gaat het contract doorgeven met de huidige huurder en toetst af met een jurist hoe een contract tussen ons en die huurder er uit zou kunnen zien.
 
* Diefstal
 
* Voorstelling malman2 [[https://malman2.voidwarranties.be]]
 
* aanpassing huishoudelijk regelement: [[https://github.com/voidwarranties/bureaucracy/blob/master/huisregels.md#huisregels]]
 
** de nieuwe huisregels worden goedgekeurd. Bij elke  MM kunnen er wijzigigen worden voorgesteld.
 
* er zal deze maand een tweede monthly meeting plaatsvinden: [[Monthly Meeting 2013-05]]
 

Latest revision as of 20:28, 3 June 2013

Note: this article is about a passed event.

Algemene Ledenvergadering 2013
De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Event.png
From 2013/05/18 08:00:00 PM
to 2013/05/18 11:00:00 PM
Presenters (4):
User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
Attendees (1):
Yashiko
Type:
Meeting
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0

Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.

Contents

Agenda algemene vergadering

Verslag

Algemene vergadering

Opening

Start 18 mei 2013 op 20:05

Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden

De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.

Definitieve vaststelling agenda

Goedkeuring vorig verslag

Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012

Voorstelling en goedkeuring begroting 2013

Amendementen op de statuten

ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin)

nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz)

ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin)

ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin)

nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell)

ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin)

ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin)

Samenstelling raad van bestuur

Varia

Facts about Algemene Ledenvergadering 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has attendeeYashiko  +
Has attendee amount1  +
Has cost0  +
Has descriptionDe onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Has end date18 May 2013 23:00:00  +
Has event typeMeeting  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, Warddr  +, Koen  +, and Tom  +
Has presenter amount4  +
Has start date18 May 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces