Algemene Ledenvergadering 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
(montly meeting hoort hier niet bij)
 
(32 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Event
 
{{Event
|Start date=2013/03/09 08:00:00 PM
+
|Start date=2013/05/18 08:00:00 PM
|End date=2013/03/09 10:00:00 PM
+
|End date=2013/05/18 11:00:00 PM
 
|Location=Den Bunker
 
|Location=Den Bunker
 
|Type of event=Meeting
 
|Type of event=Meeting
 
|Category=Misc
 
|Category=Misc
 
|Void org=Yes
 
|Void org=Yes
|Short description=De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet.
+
|Short description=De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus''' alleen toegankelijk voor leden!'''
 
|Cost=0
 
|Cost=0
 
|Logo=event.png
 
|Logo=event.png
 
|Presenters=User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
 
|Presenters=User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
 +
|Attendees=Yashiko,
 
}}
 
}}
{{AgendaPoints
+
Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.
|points=Een voorlopige opsomming:
+
  
 +
=Agenda algemene vergadering=
 
* Opening
 
* Opening
* definitieve vaststelling agenda
 
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
* goedkeuring vorig verslag (ALV 2011)
+
* definitieve vaststelling agenda
 
+
* goedkeuring vorig [[Weekly_wednesday_june_2012#Algemene_vergadering |verslag]] (ALV 2011): Stemming met handopsteken met meerderheid van stemmen
 
* jaarverslag van 2012
 
* jaarverslag van 2012
* voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012
+
* voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012: Stemming met handopsteken met meerderheid van stemmen
* voorstelling en goedkeuring begroting 2013
+
* voorstelling en goedkeuring begroting 2013: Stemming met handopsteken, meerderheid van stemmen
* samenstelling Raad van Bestuur (ontslagen en benoemingen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige  of vertegenwoordigde leden)  
+
* amendementen op de statuten: Stemming per amandement met handopsteken, 2/3 meerderheid van stemmen
 +
* samenstelling Raad van Bestuur (ontslagen en benoemingen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige  of vertegenwoordigde leden): Gesloten stemming per persoon bij meerderheid van stemmen
 
* Varia
 
* Varia
  
}}
+
= Verslag =
{{MeetingNotes}}
+
== Algemene vergadering ==
 +
=== Opening ===
 +
Start 18 mei 2013 op 20:05
 +
 
 +
=== Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden ===
 +
* Aanwezig: Ward, Quentin, Kristel, Koen, TomvdZ, Kjell, Ivo, Rob, Sam
 +
* Volmachten:  Yvan
 +
* Verontschuldigingen: Bermarte, Kevin, Bram
 +
 
 +
De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.
 +
 
 +
=== Definitieve vaststelling agenda ===
 +
* De agenda zoals opgesteld doorr het bestuur wordt goedgekeurd
 +
 
 +
=== Goedkeuring vorig verslag ===
 +
* het financieel verslag is nog niet op de wiki gepubliceerd, ondanks wat er in het verslag staat.
 +
* er wordt besloten dat dit nog dient te gebeuren (4 voor, 2 tegen, 4 onthoudingen; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (9 voor, 1 onthouding; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
=== Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012 ===
 +
* Toelichting door Ward
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (10 voor; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* [[File:RechtbankVanKoophandelVoidWarranties2012.pdf]]
 +
 
 +
=== Voorstelling en goedkeuring begroting 2013 ===
 +
* Toelichting Ward
 +
* het verslag wordt goedgekeurd (10V; stemming bij handopsteking, meerderheid van stemmen)
 +
* [[File:Begroting2013.pdf]]
 +
 
 +
=== Amendementen op de statuten ===
 +
==== ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur."'
 +
* het amendement wordt verworpen (4 voor, 6 tegen, 0 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 3 wordt: "Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is politiek ongebonden." '
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 9 wordt: "Art 9. Lidmaatschap kan op elk moment schriftelijk aangevraagd worden aan de raad van bestuur. In deze aavraag moet staan dat men kennis heeft van de statuten en, indien in voege, de huisregels. Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring van het bestuur."
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)'
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622767/raw/b92f3ae453394da1da141a795f3b077ab35a05bd/gistfile1.txt]]
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (10 voor, 0 tegen, 0 onthoudingr; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell) ====
 +
* het amendement het houdt in: "Artikel 17 wordt: Art 17. De algemene vergadering vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de meerderjarige leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een handgeschreven en ondertekende volmacht. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één ander lid vertegenwoordigen. "
 +
* het amendement wordt verworpen (; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: 'Artikel 10 wordt: "Art 10. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit ligt per maand tussen de 0 en de EUR 500."'
 +
* het amendement wordt verworpen (2 voor, 7 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
* herwerkt voorstel: "Art 10. Alle leden dienen lidgeld te betalen. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit kan maximaal EUR 500 per maand bedragen. De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen bepaalde leden van deze verplichting al dan niet gedeeltelijk ontheven."
 +
* het amendement wordt aangenomen (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
==== ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin) ====
 +
* het amendement houdt in: zie [[https://gist.github.com/berz/5622819/raw/9480056fc484516d403cef0c663142677a24ef0b/gistfile1.txt]]
 +
* het amendement wordt goedgekeurd (7 voor, 3 tegen, 0 onthouding; Stemming per handopsteking, 2/3 meerderheid van stemmen)
 +
 
 +
=== Samenstelling raad van bestuur ===
 +
* het ontslag van Tom Verlinden wordt goedgekeurd (anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 +
* de kandidatuur van Sam wordt goedgekeurd (10 voor; anonieme schriftelijke stemming, gewone meerderheid)
 +
* De zittende bestuursleden vragen dat de leden hun vertrouwen in hen herbevestigen. Deze stemming is niet bindend. (Niemand heeft het afzetten van een bestuurslid op de agenda gezet. Voor dit laatste is een 2/3 meerderheid nodig.)
 +
** Ward behoudt het vertrouwen van de leden (9 voor, 1 tegen; anonieme schriftelijke vertrouwensstemming)
 +
** Koen behoudt het vertrouwen van de leden (6 voor, 3 tegen; anonieme schriftelijke stemming)
 +
** Ivo behoudt het vertrouwen van de leden (8 voor, 1 tegen, 1 onthouding; anonieme schriftelijke stemming)
  
{{EventImages}}
+
=== Varia ===
 +
* Er kwamen geen punten meer naar boven

Latest revision as of 20:28, 3 June 2013

Note: this article is about a passed event.

Algemene Ledenvergadering 2013
De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Event.png
From 2013/05/18 08:00:00 PM
to 2013/05/18 11:00:00 PM
Presenters (4):
User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
Attendees (1):
Yashiko
Type:
Meeting
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0

Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.

Contents

Agenda algemene vergadering

Verslag

Algemene vergadering

Opening

Start 18 mei 2013 op 20:05

Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden

De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.

Definitieve vaststelling agenda

Goedkeuring vorig verslag

Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012

Voorstelling en goedkeuring begroting 2013

Amendementen op de statuten

ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin)

nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz)

ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin)

ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin)

nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell)

ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin)

ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin)

Samenstelling raad van bestuur

Varia

Facts about Algemene Ledenvergadering 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has attendeeYashiko  +
Has attendee amount1  +
Has cost0  +
Has descriptionDe onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Has end date18 May 2013 23:00:00  +
Has event typeMeeting  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, Warddr  +, Koen  +, and Tom  +
Has presenter amount4  +
Has start date18 May 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces