Algemene Ledenvergadering 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(bepaling lidgelden is voor ander moment)
m (bepalingen rond stemmingen)
Line 17: Line 17:
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
 
* aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden
 
* definitieve vaststelling agenda
 
* definitieve vaststelling agenda
* goedkeuring vorig [[Weekly_wednesday_june_2012#Algemene_vergadering |verslag]] (ALV 2011)
+
* goedkeuring vorig [[Weekly_wednesday_june_2012#Algemene_vergadering |verslag]] (ALV 2011): Stemming met handopsteken met meerderheid van stemmen
 
* jaarverslag van 2012
 
* jaarverslag van 2012
* voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012
+
* voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012: Stemming met handopsteken met meerderheid van stemmen
* voorstelling en goedkeuring begroting 2013
+
* voorstelling en goedkeuring begroting 2013: Stemming met handopsteken, meerderheid van stemmen
* amendementen op de statuten
+
* amendementen op de statuten: Stemming per amandement met handopsteken, 2/3 meerderheid van stemmen
* samenstelling Raad van Bestuur (ontslagen en benoemingen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige  of vertegenwoordigde leden)
+
* samenstelling Raad van Bestuur (ontslagen en benoemingen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige  of vertegenwoordigde leden): Gesloten stemming per persoon bij meerderheid van stemmen
 
* Varia
 
* Varia
 
}}
 
}}

Revision as of 10:56, 4 May 2013

Note: this article is about a passed event.

Algemene Ledenvergadering 2013
De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Event.png
From 2013/05/18 08:00:00 PM
to 2013/05/18 11:00:00 PM
Presenters (4):
User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
Attendees (1):
Yashiko
Type:
Meeting
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0


Agenda points

Een voorlopige opsomming:

Meeting notes

Join note taking during the meeting: http://piratepad.be/p/VoidWarrantiesFacts about Algemene Ledenvergadering 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has attendeeYashiko  +
Has attendee amount1  +
Has cost0  +
Has descriptionDe onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Has end date18 May 2013 23:00:00  +
Has event typeMeeting  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, Warddr  +, Koen  +, and Tom  +
Has presenter amount4  +
Has start date18 May 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces